Privacybeleid Gevelbekleding.nl

Gegevens die Gevelbekleding.nl verwerkt

Graag maken wij je erop attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele diensten te verlenen.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gevelbekleding.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of te voldoen aan je aanvraag. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Gevelbekleding.nl maakt back-ups van haar gegevens bij een externe cloud provider, hier zijn ook verwerkingsovereenkomsten en SLA’s over afgesproken. Gevelbekleding.nl blijft verantwoordelijk voor de benoemde verwerkingen.

Gegevens klant

Gevelbekleding.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

Doel van klantgegevens

Gevelbekleding.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie af te stemmen op jouw voorkeuren.

Bewaartermijn gegevens

Gevelbekleding.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens Bewaartermijn Doeleinde
Naam 1 jaar Dit gebruiken wij om de antwoorden persoonlijk te maken.
E-mailadres 1 jaar Jouw emailadres leggen wij vast voor het beantwoorden van vragen
IP-adres 50 maanden Jouw IP-adres leggen wij vast voor interne marketing doeleinde.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website 50 maanden De website is aan zware veranderingen onderhevig, dit komt omdat wij voor u een zo gebruiksvriendelijke ervaring willen neerzetten
Internetbrowser en apparaat type. Voorbeeld, Google Chrome of Microsoft Explorer. Tablet of gsm 50 maanden Tijdens de onderhoud van onze website is het belangrijk om te weten op welke browser en apparaat type wij ons moeten focussen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door gevelbekleding.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gevelbekleding.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek. Gevelbekleding.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gevelbekleding.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Gevelbekleding.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Contactgegevens:
Milin B.V.
Brabanthaven 1
3433 PJ Nieuwegein
Tel: 030 606 92 20
Web: www.gevelbekleding.nl

Vul hier het formulier in om uw volledige persoonsgegevens te verwijderen. Let op: hierdoor zal de diensten die wij aanbieden verzwakken.